Expositie van 01  t/m 30 april 2017

Timo Jansen

 

15-10-1964
In het dagelijks leven werkzaam als procesoperator in ploegendiensten. Getrouwd met Irma met wie ik ook de hobby natuurfotografie deel en 1  dochter Nigila, die we af en toe meenemen op onze natuurtochten.
In het analoge tijdperk begonnen met Minolta apparatuur, toen nog niet de focus op natuur maar meer alles wat zich aandiende van familiefeest tot carnavalsoptocht. Met de intrede van de digitale fotografie overgestapt naar Sony wat de Minolta fotografieafdeling overnam. Ook de periode dat de computer zijn intrede deed en ik via de website Birdpix met verbazing naar de natuurfoto’s van anderen keek. De focus kwam steeds meer op de natuurfotografie te liggen, via een bevriende fotograaf kwam ik een keer in de boshut in Clinge terecht, toen was er geen weg meer terug. De boshut hebben we met een team van vrijwilligers uitgebouwd tot een geliefde plek voor natuurfotografen uit België en Nederland. In de natuurfotografie probeer ik de lat steeds hoog te houden en daar waar mogelijk hoger te leggen, regelmatig bezoeken we fotohutten in andere delen van Nederland. De hobby en de liefde voor de natuur zijn mijn passie, die passie probeer ik zoveel mogelijk te delen door beginnende natuurfotografen zoveel mogelijk te coachen en te adviseren in aankoop van apparatuur.
De combinatie van natuurfotografie en vrijwilliger zijn in natuurbescherming en natuurbehoud, wat mij betreft de mooiste combinatie om ook generaties na ons te verzekeren van al het moois om ons heen.
~
 
https://www.facebook.com/natuur.pareltjes
 
15-10-1964
In daily life, working as a process operator in shifts. Married to Irma with whom I share the hobby of nature photography.
One daughter Nigila we occasionally take on our nature trails In the analog era began Minolta equipment whith no focus on nature, but more what presented itself from family celebration to carnival. With the advent of digital photography switched to Sony which took over Minolta photography department. Also the period when the computer was introduced and I through the website Birdpix I  looked amazed at the photo’s of others
The focus was increasingly placed on nature photography, through a photographer friend, I came  in the forest hide in Clinge , then there was no turning back. The forest hide we have developed with  a team of volunteers to a favorite spot for nature photographers from Belgium and the Netherlands. In nature photography, I try to always keep the bar high, and where possible rise it, we regularly visit photo hides in other parts of the Netherlands. The hobby and love of nature are my passion, that passion I try to share as much as possible, by incipient nature photographers to coach as much as possible and to advise on purchasing equipment. The combination of nature photography and volunteer in nature protection and conservation, in my opinion the best combination to also ensure generations after us all the beauty around us.
 
 

Reactie plaatsen

Reacties

Ellen Driesse-Pladdet
7 jaar geleden

Timo, hartelijk bedankt voor je prachtige bijdrage in onze expositieruimte. 't Is een genot om naar je fraaie natuuropnames te kijken. We wensen je voor de toekomst samen met Irma bijzonder veel fotoplezier in de natuur toe.

Ludo Nys
7 jaar geleden

Wondermooie foto's Timo.

Tineke Hemelsoet
7 jaar geleden

Schitterende foto's een genot om naar te kijken.

Jeannette Goderie
7 jaar geleden

Prachtig Timo.?

Gina Heynze
7 jaar geleden

Prachtig Timo...As usual.

Angelo Obrie
7 jaar geleden

Fantastisch mooie, heldere en contrasterende foto's . Vaak niet bewust dat dit in onze directe omgeving is.

Elly Nijs
7 jaar geleden

Super mooie foto's ?