Expositie van 01 t/m 30 april 2020

Frank Peters

In een paar weken tijd ziet ons leven er ineens heel anders uit. Een onzichtbare dreiging die meedogenloos kan toeslaan of zich mild manifesteert ontregelt de hele samenleving en mij als fotograaf ook. Ik heb de afgelopen tijd nauwelijks gefotografeerd, omdat ik zoveel mogelijk thuis blijf, maar ook omdat ik uit het veld geslagen ben. Als fine art landschapsfotograaf, reisjournalist en eigenaar van een B&B zag ik in een paar dagen tijd ons volledige inkomen verdampen. Gelukkig zijn we wel allemaal gezond en staat dit persoonlijk leed weer in schril contrast met mensen die ernstig ziek zijn of zelfs overlijden, maar het versuft de geest.

Tijdens alle crises die ik meemaakte in mijn leven kon ik altijd nog fotograferen. Dat was mijn ontsnapping aan de werkelijkheid. Afstand nemen van de hectiek. Het creëren van orde in chaos. Zoeken naar evenwicht en zoeken naar de essentie. Elementen die je terug kunt vinden in m’n fotografie die hier in deze online expositie is te zien.

Maar nu weet ik het even niet. Ik heb geen idee hoe ik datgene wat er nu gebeurt kan omzetten in beelden of hoe ik eraan kan ontsnappen door mijn fotografie. Met één beeld is het me wel gelukt. De openingsfoto van deze expositie getiteld ‘Isolation’.

Dat was echter al een ouder beeld dat ik had laten liggen, maar nu in deze tijd juist wel heel goed past. Verder is er fotografisch niet zoveel uit m’n handen gekomen. Een geslaagd fine art beeld vertelt in mijn ogen meer over de fotograaf dan alleen de schoonheid van de foto onthult, maar ik voel nu nog niet de behoefte om iets moois te creëren. De beelden die ik voor deze expositie heb geselecteerd, zijn heel recent, maar lijken ineens uit een ver verleden. Toch hoop ik dat u ervan geniet en het wellicht een korte ontsnapping kan zijn aan de rollercoaster die stilstaand voortraast.

https://www.frank-peters.nl/

In just a few weeks our life suddenly looks very different. An invisible threat that can strike relentlessly or manifest itself mildly disrupts the whole of society and me as a photographer as well. Through this strange period I hardly wasn’t able to shoot because first I try to stay home as much as possible and second because I was taken aback. As a fine art landscape photographer, travel journalist and B&B owner, I saw our entire income evaporate in just a few days. Fortunately, we are all healthy and this personal suffering contrasts sharply with people who are seriously ill or even die, but it dazes my mind.

During all the crises that I experienced in my life, I was still able to photograph. It was my escape from reality. A get away from the hectic pace. Creating order out of chaos. Search for balance and the essence. Elements that you can find in my photography here in this online exhibition.

But for now I don't know. I have no idea how I can convert what is happening into images or how I can escape from it through my photography. I found it in only one image. The opening photo of this exhibition entitled "Isolation". However, it is an older image that I had left, but which fits very well in these times. Furthermore, I didn’t create anything interesting.

In my view, a successful fine art image tells more about the photographer than just the beauty of the photo reveals, but I don't feel the need to create something beautiful yet. The images I have selected for this exhibition are very recent, but suddenly seem like from a distant past. Still, I hope you enjoy it and that it may be a brief escape from the stalled rollercoaster that’s speeding up.

Reactie plaatsen

Reacties

Ben Driesse
4 jaar geleden

Frank, mijn complimenten voor je prachtige expositie. Wat een bijzondere beelden laat je ons zien. De rust en eenvoud zijn bijna voelbaar. Geweldig!

Jim van den Bos
4 jaar geleden

Prachtige serie Frank,hopelijk is het snel voorbij zodat we meer van jou mooie werk gaan zien

Ron Roelandt
4 jaar geleden

Je foto's stralen de tragiek van het moment uit, Frank. Stilstand, maar voelbaar aanwezig de wil om verder te gaan. Wat je foto's verder betreft: pareltjes. Techniek, compositie. Heel mooi.

Dianne Dijenborgh
4 jaar geleden

Minimalistisch, grafisch, subtiel, rustgevend.
Mooi Frank.
Over een tijdje vind je vast de energie om weer te gaan fotograferen.
Tenslotte haal je hier de energie ook weer uit.
Take care..
Groetjes Dianne Dijenborgh

Anne van Rinsum
4 jaar geleden

Prachtige verstilde foto's die je zoektocht naar de essentie goed illustreren. Hopelijk vind je snel weer de rust om met deze zoektocht verder te gaan.

Christa Berghuis
4 jaar geleden

Wat een prachtige, verstilde foto's. Laten we, ondanks alle ellende van nu, blijven zien en vastleggen hoe prachtig de wereld is.

Ruud van der Bliek
4 jaar geleden

Heerlijke beelden, Frank. Compliment!
Het is echt een bizarre tijd. Maar kop in de wind en doorgaan. Je woont niet voor niets in Zeeland, die mensen krijg je er niet onder.
Blijf gezond, vind nieuwe inspiratie en snel weer gaan fotograferen.

Annemieke de Jager
4 jaar geleden

Prachtige virtuele tentoonstelling, leuk gevonden op deze manier de foto’s toch te exposeren!

Jan van der Heijden
4 jaar geleden

Mooie beelden weer Frank. Je slaat de spijker op zijn kop, met de gevoelens die deze tijd teweeg brengt.

Yolanda
4 jaar geleden

Hi Frank, prachtige foto’s! Hoop dat je ondanks deze situatie en alles wat er gebeurt toch binnenkort weer inspiratie en geluk kan vinden in het fotograferen. Take care! X