Expositie van 01 t/m 31 december 2018

Jeannette Goderie

Mijn naam is Jeannette Goderie en ik ben geboren en getogen in 1959 te Dinteloord en Prinsenland. Mijn liefde voor de natuur en mijn creativiteit is hier ontstaan.
Sinds enkele jaren heb ik, om ook naast het schilderen creatief bezig te zijn, mijn passie voor de natuurfotografie gevonden. De afgelopen jaren heb ik me zeer intensief bezig gehouden met de fotografie. Mijn macrolens is mijn favoriete lens.
Ik ben vaak op zoek naar de kleine wonderen van de natuur. Zowel de mooie als minder mooie onderwerpen vind ik interessant. Tijdens het fotograferen vergeet ik de tijd en geniet ik.

Mijn foto’s ontstaan vaak spontaan op het moment dat ik in de natuur ben en mijn aandacht door of naar iets wordt getrokken. Kijken maar ook zien is een interessant gegeven.
Dat kan van alles zijn, bijzondere composities , vage achtergronden, vormen of structuren.

 

Om tot een voor mij goed beeld te komen gebruik ik dan verschillende technieken, in de camera , die voor mij op dat moment geschikt lijken.

Mijn beelden geven vaak mijn gemoedstoestand weer. Dit is te herkennen aan zowel mijn lichte en donkere beelden. Mijn lichte en zachte beelden zijn vaak sfeervol en duidelijk van vorm. Mijn ‘donkere en meer krachtige’ beelden voldoen dan ook vaak niet aan de standaardregels van een "mooie" foto.

Beeldbewerking vormt ook een belangrijk onderdeel van het proces en ik heb het voordeel dat ik in het bewerkingsproces mijn artistieke expressie geheel kan benutten. Zo ontstaat er een beeld wat extreem of dramatisch is. Vaak probeer ik de randen van herkenbaarheid op te zoeken.

De getoonde beelden is een reeks van mijn ontwikkeling in de laatste twee jaar.

Momenteel ben ik bezig met een traject om mijzelf verder te ontwikkelen.
Al zeer jong werd ik geconfronteerd met ziekte en dood. Het is een leidraad in mijn leven geworden.
De artistieke fotografie biedt mij de mogelijkheid deze vele kwetsbare momenten die wij moeten meemaken in het leven te vertalen in beelden.

Ik wil graag een extra dimensie naast de bestaande werkelijkheid creeeren.

Iedere kijker is vrij om een eigen invulling te geven aan het beeld met zijn of haar eigen levenservaring.

 

More about Jeannette on: https://www.jeannettegoderie.nl/


My name is Jeannette Goderie and I was born and raised in 1959 in Dinteloord and Prinsenland. My love for nature and my creativity originated here.
Since a few years I have found my passion for nature photography to be creative as well as painting. In recent years I have been very intensively involved with photography. My macro lens is my favorite lens.
I am often looking for the small wonders of nature. I find interesting both beautiful and less beautiful subjects interesting.

During the photography I forget the time and I enjoy.

My photos often arise spontaneously when I am in nature and my attention is drawn to something. Watching but also seeing is an interesting fact.
That can be anything, special compositions, vague backgrounds, shapes or structures.
In order to come to a good image for me, I use various techniques, in the camera, which seem appropriate to me at that moment.

My images often reflect my state of mind. This can be recognized by both my light and dark images. My light and soft images are often atmospheric and clear in shape. My 'dark and more powerful' images often do not meet the standard rules of a "beautiful" photograph.

Image editing is also an important part of the process and I have the advantage that I can fully use my artistic expression in the editing process. This creates an image that is extreme or dramatic. I often try to find the edges of recognisability.

The images shown is a series of my development in the last two years.

Currently I am working on a project to further develop myself.
Already very young, I was confronted with illness and death. It has become a guideline in my life.
Artistic photography offers me the opportunity to translate these many vulnerable moments that we have to experience in life into images.

I would like to create an extra dimension alongside existing reality.

Every viewer is free to give his own interpretation to the image with his or her own life experience.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Jeannette Goderie
5 jaar geleden

Ellen en Ben , dank dat ik samen bij alle andere inspirerende fotografen in jullie mooie Gallery mocht staan.

Ik dank verder iedereen voor de fijne reacties op deze expositie. Ik ben er erg blij mee!!

Ellen Driesse-pladdet
5 jaar geleden

Jeannette dankjewel voor je prachtige bijdrage en de gezellige samenwerking. Ik wens je veel succes voor de toekomst, ik volg je..

Else van Luxzenburg
5 jaar geleden

Prachtig Janette.
Vooral de lichte en high key foto's vind ik erg mooi, maar die donkere zijn ook heel bijzonder. Mooie expositie
Goede jaarwisseling. Een goed 2019

christiaan freij fotoART
5 jaar geleden

top picture

Riet Luteijn
6 jaar geleden

Wat leuk dat je hier mag exposeren.Wat een juweeltjes zitten er zowel tussen de lichte en donkere serie. Prachtige composities en fraaie bewerkingen. Ik zou het moeilijk vinden een keuze te maken maar dat hoeft ook niet

Mitje verwimp
6 jaar geleden

Proficiat Jeannette, je foto's zijn top !

Hilda van der Lee
6 jaar geleden

wow wat een prachtige foto's. Stuk voor stuk beauty's. Ik heb nog een weg te gaan om zo ver te komen als jij.

Koen Willaert
6 jaar geleden

Helemaal top !

Ann Cornelis
6 jaar geleden

Prachtige beelden Jeannette!

Lea De Meulenaere
6 jaar geleden

Zo mooi! Proficiat Jeannette!

marga janmaat
6 jaar geleden

schitterend! wat een mooie subtiele foto"s Bravo!...